OGŁOSZENIE  

z dnia. 06.12.2018 r.  
dotyczące naboru na nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka niemieckiego
 w ramach projektu „Od węgielka do diamentu”


Projekt „Od węgielka do diamentu” w liczbach:

„Szkoła została doposażona w ramach projektu unijnego „Od węgielka do diamentu”   m.in. w 9 tablic multimedialnych, ekran dotykowy, drukarkę 3D, 4 rzutniki, 55 laptopów z oprogramowaniem m.in. do przyrody, matematyki, informatyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, tworzenia stron internetowych, programów graficznych,  np.: CorelDraw.

Dodatkowo zakupiono m.in.: podręczniki, atlasy, albumy,przewodniki, mapy, plansze, atlasy, mikroskopy, globusy, wiatromierze, stetoskopy, elektroskopy, preparaty tkanek, modele zwierząt, modele narządów zmysłów, różne odczynniki chemiczne, gry matematyczne i językowe i wiele innych pomocy dydaktycznych potrzebnych do rozwijania zainteresowań humanistycznych, matematyczno- informatycznych, przyrodniczych i językowych”.

                                                                                                      Za: „GŁOSEM  DWÓJKI” nr 3

 


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
Z PRZYRODY, MATEMATYKI I INFORMATYKI


DNI OTWARTE SZKOŁY

01.03.2018 r.

My też mieliśmy swój udział w promocji Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej.

Podczas Dni Otwartych Szkoły dla przedszkolaków  z bialskich szkół  były otwarte pracownie: komputerowa i przyrodnicza, które zostały doposażone w ramach projektu „Od węgielka do diamentu”. Podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć  otwartych wykorzystywane były sprzęty, m.in. tablice multimedialne  oraz wiele pomocy i materiałów dydaktycznych, o które wzbogaciła się baza szkoły dzięki realizowanemu projektowi.

Uczestnicy zajęć z języka niemieckiego prowadzonych w ramach projektu przez Panie: Małgorzatę Bierczyńską – Osuch i Barbarę Konieczną  zaprezentowali całej społeczności piosenki: „Backe backe Kuchen”, Eins zwei Papegei, Meine Mutter schwimmt gern”.

Pani wicedyrektor  Ewa Magdalena Korolczuk podczas nagrania realizowanego dla Radia Biper mówiła m.in. także  o realizowanym projekcie:

 RadioBiper.info  


 WYCIECZKA DO ZALUTYNIA

28 maja 2018r.

 WYCIECZKA DO BAŁTOWA

 WYCIECZKA
DO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

 


Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4/ 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia 
 ul.  Akademicka 8    21-500 Biała Podlaska