foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 

 

linia-ruchomy-obrazek-0196

 

            W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020,  w szkole pracą terapeutyczną, 
opiekuńczo - wychowawczą oraz profilaktyką społeczną zajmuje się dwóch pedagogów: 
mgr Monika Dziąg i m
gr Anna Grytczuk 
oraz psycholog mgr Izabela Piszcz

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2019/2020

PEDAGODZY

nastrojowy-emotikon-ruchomy-obrazek-0225  mgr Monika Dziąg

pokój  nr 120
klasy: 
3a, 3b, 3c, 3d,
5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6c, 6d, 7b, 7c, 8a

Poniedziałek:  1020 - 1520

Wtorek:    930 - 1530

Środa:    830- 1200

Czwartek:    1000 - 1400

Piątek:    1000 - 1400

 

nastrojowy-emotikon-ruchomy-obrazek-0225  mgr Anna Grytczuk

pokój nr 4
klasy:
1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d,
4a, 4b, 6b, 6e, 6f, 7a, 8b, 8c

Poniedziałek:  830 - 1400

Wtorek:    900 - 1400

Środa:    1030 - 1430

Czwartek:   830 - 1200

Piątek:    830 - 1230 

 

         PSYCHOLOG

nastrojowy-emotikon-ruchomy-obrazek-0225      Mgr Izabela Piszcz

pokój  nr 104

klasy: 5e, 5f

Poniedziałek:   1100 - 1500

Wtorek:    1130 - 1530

Środa:    ------------------

Czwartek:   1230 - 1530

Piątek:    ----------------- 

 

          LOGOPEDA

nastrojowy-emotikon-ruchomy-obrazek-0225    mgr Beata Zielińska

 

             PEDAGOG SPECJALNY

nastrojowy-emotikon-ruchomy-obrazek-0225      mgr Justyna Kulik

 

linia-ruchomy-obrazek-0196

Szanując czas rodziców i w trosce o komfort rozmowy 
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
w celu umówienia się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. 
Dziękujemy!

 

 Telefon:    83 341 - 64 - 30

                        83 341 - 67 - 65

Szkoła Podstawowa nr 2
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Akademicka 8
21-500 Biała Podlaska

 

linia-ruchomy-obrazek-0196linia-ruchomy-obrazek-0196

 

DROGI UCZNIU !

    Pedagog szkolny jest osobą, do której możesz zwrócić się z każda sprawą. Jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać, chciałbyś podzielić się swoim problemem, potrzebujesz pomocy - jesteśmy do dyspozycji. W naszej pracy najważniejsze jest dla nas dobro dziecka. Każda Twoja sprawa jest dla nas istotna i każdy problem postaramy się ze wszystkich sił pomóc Ci rozwiązać. Możesz również liczyć na zrozumienie, wysłuchanie, dyskrecję i nieocenianie. Zapraszamy Cię zwłaszcza wtedy, gdy masz trudności w szkole - w nauce lub kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, trudną sytuację życiową np. rodzinną lub materialną, problemy osobiste, chciałbyś pomóc komuś lub sobie, masz ochotę podzielić się z kimś swoimi pomysłami, radością, sukcesem oraz w każdej innej sprawie.

 

 linia-ruchomy-obrazek-0196linia-ruchomy-obrazek-0196

 

DROGI RODZICU !

    Prowadzimy poradnictwo indywidualne dla rodziców, którego celem jest usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami, lepsze poznanie poszczególnych dzieci oraz ich potrzeb, uzgadnianie działań wychowawczych i planowanie adekwatnych rozwiązań sytuacji problemowych, stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej.

    Dbamy o doskonalenie swojej pracy i podwyższanie jakości pracy szkoły oraz o planowy i systematyczny rozwój zawodowy, podejmując kursy zawodowe i szkolenia.

    Za niezwykle ważny element pracy szkoły uznajemy zadania z dziedziny profilaktyki, a programy, które systematycznie realizujemy uczą dzieci zachowania się w określonych sytuacjach, pozwalają rozwijać umiejętności interpersonalne oraz umożliwiają uzyskanie odpowiedniej wiedzy chroniącej przed niebezpieczeństwami.   

    W naszej pracy profilaktycznej i terapeutycznej odnosimy się zawsze do elementów pedagogiki zabawy, która jest propozycją metodyczną prowadzenia grupy. Nawiązuje ona do traktowania rozwoju człowieka jako całości, ze zwróceniem uwagi na jego indywidualność. Realizacja metod zabawowych służy wzmocnieniu motywacji do uczenia się, do pracy w grupie, a także ożywieniu i urozmaiceniu tradycyjnego nauczania. Organizujemy działalność związaną z podnoszeniem poziomu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej rodziców. Działalność taką prowadzimy przy pomocy wychowawców klas oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematykę uzależniamy od potrzeb występujących w klasie i środowisku.

    W celu możliwie trafnego i rzetelnego poznania uczniów stosujemy metody badań, takie jak: obserwacja, analiza dokumentów, ankieta, skala ocen i techniki socjometryczne. Badania te służą nam do usprawnienie procesu edukacyjnego.

       Podejmujemy się organizacji godzin wychowawczych, podczas których bezpośrednio wpływamy na uczniów i przezwyciężamy trudności wychowawcze w klasie szkolnej. Stosujemy wypracowane metody indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów edukacyjnych i emocjonalnych.

    Znajomość środowiska pozwala nam dokładnie rozpoznać potrzeby bytowe naszych uczniów. Zapewniamy bezpłatne obiady w szkole, zasiłki losowe, bezpłatne podręczniki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

    Realizacja   wymienionych     zadań,    programów,   profesjonalna   opieka  psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem,  wypracowane  formy  i  metody  współdziałania  z  rodzicami i nauczycielami oraz uczniami stanowi ważny czynnik w usprawnianiu działalności wychowawczej szkoły.  

linia-ruchomy-obrazek-0196linia-ruchomy-obrazek-0196 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.