foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt MOPS w Białej Podlaskiej
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że  realizuje  projekt "Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska" - rekrutacja ciągła, zakończenie projektu  - kwiecień 2022r.
Projekt obejmuje BEZPŁATNE: poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności, mediacje, wsparcie działań opiekuńczo - wychowawczych rodziny, poradnictwo psychologa, prawnika, psychologa dziecięcego, poradnictwo w zakresie uzależnień i współuzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, poradnictwo pedagogiczne dziecięce: nadpobudliwość, agresja, zachowania lękowe, nieśmiałość, trudności szkolne.
 
Adresaci projektu:
Rodziny dotknięte problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Rodziny wspierane i wspierające.
Rodziny zastępcze.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.