foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 

linia

Program Edukacyjny
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

"Ratujemy i Uczymy Ratować"

linia

objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP,
realizowany w klasach drugich i trzecich
prowadzą przeszkolone przez Fundację nauczyciele kształcenia zintegrowanego
panie:

mgr Mariola Borkusewicz,
mgr Katarzyna Leszczyńska
mgr Maria Protasiuk.

    Podczas prowadzonych zajęć dzieci uczą się
najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon,
po wykonanie podstawowych czynności przy osobie poszkodowanej.

    Uczniowie na zakończenie otrzymują
certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Więcej informacji na stronie: http://www.wosp.org.pl/uczymyratowac/

linia

     ROK SZKOLNY 2017 / 2018    

    ROK SZKOLNY 2016 / 2017    

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.