foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

  

WYNIKÓW NAUCZANIA

ZA I SEMESTR 
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

KLASY GIMNAZJALNE

  ZESTAWIENIE - TABELA  

Łącznie w klasach III jest 89 uczniów.

Frekwencja  - 87,7 %

Średnia ocen  - 3,9 

 Uczniów wyróżniających się  - 8 - 9 %

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

KLASY IV - VIII

    ZESTAWIENIE - TABELA  

Łącznie w klasach IV - VIII jest 532 uczniów.

Frekwencja  - 91,79 %.

Średnia ocen w klasach IV - VIII - 3,95

Średnia ocen w  klasach: klasy  IV - 4,5

                                       klasy   V - 3,63

                                       klasy  VI - 4,27

                                        klasy  VII - 3,84

                                         klasy VIII - 3,49

 Uczniów wyróżniających się - 154 - 28,95 %

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  ZESTAWIENIE - TABELA  

 Łącznie w klasach I - III jest 195 uczniów.

Frekwencja  - 92,63 %.

  

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.