foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

       Miejski Dzień Edukacji Narodowej

           15 października w naszej szkole odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości, których przywitała pani dyrektor Aleksandra Dopierała. W trakcie przemówień padły podziękowania i serdeczne słowa skierowane do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Podkreślano ich wielką zasługę w kształtowaniu młodych pokoleń, ale też trud z jakim mierzą się na co dzień. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wręczył nagrody nauczycielom bialskich szkół wyróżnionych za pracę dydaktyczną i pedagogiczną. Życzenia pracownikom bialskiej oświaty złożył również Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Romanowski. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem p. Magdaleny Michalczuk i p. Joanny Połujańskiej oraz chór szkolny prowadzony przez p. Agnieszkę Kosińską. Dekorację przygotowała p. Marzena Majchrzak, a Samorząd Uczniowski p. Marzena Popek. Opiekę nad pocztem sztandarowym szkoły sprawowała p. Małgorzata Krywczuk.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.