foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

  FINAŁ
,,POLONISTA ROKU 2019”

      Dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 9:00 odbył się etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu ,,POLONISTA ROKU”.
Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej i Starosty Powiatu Bialskiego. Nadzór merytoryczny nad w/w przedsięwzięciem sprawuje UMCS w Lublinie. Miłośnicy języka ojczystego z 21 szkół województwa lubelskiego hołdując słowom Mikołaja Reja:
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają", walczyli o tytuł laureata.
Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych (klasy III i IV oraz V i VI). Imienny wykaz zdobywców zaszczytnego tytułu ,,Polonisty Roku 2019”już wkrótce.

Gratulujemy!

WYNIKI → ZAKŁADKA POLONISTA ROKU

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.