foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!"

/M. Rej/

  Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb          Znalezione obrazy dla zapytania teresa misiuk lubelski kurator oświaty          Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb  

Podobny obraz

 

Podobny obraz

GALA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLONISTA ROKU 2019”

            Słowami  C.K. Norwida ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”  dnia 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2  
im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele  z dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Panią Małgorzatą Kiec, prezydentem Miasta Biała Podlaska Panem Michałem Litwiniukiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM w Białej Podlaskiej Panem Stanisławem Romanowskim  została uroczyście podsumowana XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”, organizatorem, którego jest Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku” został objęty patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie – Pani Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej –Pana Michała Litwiniuka, Starosty  Powiatu Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 11 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
- Pani dr hab. Dorota Piekarczyk.

             W roku szkolnym 2018/2019 do konkursu przystąpiło 328 uczniów z 21szkół województwa lubelskiego.  W etapie finałowym, który odbył się 27 marca 2019 roku uczestniczyło 57 osób. W kategorii klas III-IV wyłoniono 9 laureatów, natomiast w grupie klas V-VI 12. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2.

Na przestrzeni lat 2009 – 2019 w konkursie wzięło udział 4176 uczniów. Do etapu finałowego przystąpiło 529 finalistów. Łącznie Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 202 laureatów.

Wystąpienia zaproszonych gości, jak również zaprezentowana przez młodzież szkoły część artystyczna podkreślały najważniejsze wartości każdego narodu, jego historię,  tradycję i poszanowanie mowy ojczystej, które każdy wrażliwy  humanista odnajdzie w pięknie literatury, kulturze żywego słowa, bo przecież: ,,chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”.

            Merytoryczną organizacją konkursu zajęły się: p. Anna Kaliszczuk, p. Anna Szkodzińska, p. Iwona Sacharuk.

Oprawę artystyczną przedsięwzięcia współtworzyły: p. Anna Kaliszczuk, p. Joanna Połujańska, p. Agnieszka Kosińska,
 p. Marzena Majchrzak.

 Podobny obraz

Podobny obraz

    bialapodlaska.pl    

Podobny obraz

    podlasiak.info.pl   

Podobny obraz

 dziennikwschodni.pl

Podobny obraz

      radiobiper.info    

Podobny obraz

 

 

 Podobny obraz

LAUREACI

 

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

  KLASY III - IV  

   KLASY V - VI  

 

 

WYNIKI

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

  KLASY III - IV  

   KLASY V - VI  

strzala-ruchomy-obrazek-0335

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335

ARKUSZ KLASY III -IV

ARKUSZ KLASY V - VI

REGULAMIN KONKURSU 
EDYCJA WOJEWÓDZKA 2019

OŚWIADCZENIE

PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH

ZGŁOSZENIE

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.