foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

Plan lekcji

Rekrutacja

       Miejski Dzień Edukacji Narodowej

           15 października w naszej szkole odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości, których przywitała pani dyrektor Aleksandra Dopierała. W trakcie przemówień padły podziękowania i serdeczne słowa skierowane do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Podkreślano ich wielką zasługę w kształtowaniu młodych pokoleń, ale też trud z jakim mierzą się na co dzień. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wręczył nagrody nauczycielom bialskich szkół wyróżnionych za pracę dydaktyczną i pedagogiczną. Życzenia pracownikom bialskiej oświaty złożył również Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Romanowski. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem p. Magdaleny Michalczuk i p. Joanny Połujańskiej oraz chór szkolny prowadzony przez p. Agnieszkę Kosińską. Dekorację przygotowała p. Marzena Majchrzak, a Samorząd Uczniowski p. Marzena Popek. Opiekę nad pocztem sztandarowym szkoły sprawowała p. Małgorzata Krywczuk.

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

       Były długie przygotowania, były emocje i ten najważniejszy moment - pasowanie na ucznia. W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pana Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pierwszoklasistów, witała pani dyrektor szkoły Aleksandra Dopierała kierując do nich wiele ciepłych słów. Przed ślubowaniem dzieci zaprezentowały ciekawy i bogaty program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: Anny Szkodzińskej, Joanny Borysiuk, Haliny Szelest oraz Agnieszki Maksymiuk. Uczniowie otrzymali tego dnia pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej

     10 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowała klasa 6a pod opieką pani Magdaleny Michalczuk i pani Joanny Połujańskiej. O oprawę muzyczna zadbała pani Agnieszka Kosińska wraz z chórem szkolnym. Stroną plastyczną zajęła się pani Marzena Majchrzak. W przygotowanie uroczystości zaangażowany był również Samorząd Uczniowski pod opieką pani Marzeny Popek.

Wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania fundacja dla rodaka 2019 Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji:

             "Kartka dla Rodaka", która potrwa do 25 października 2019r.
Polega ona na własnoręcznym wykonaniu (techniką dowolną) kartki pocztowej,
z wypisanymi życzeniami świątecznymi dla Rodaka
(zamieszkałego poza granicami kraju) i podpisanymi przez wykonawcę.
Kraje, do których będą wysyłane kartki to m.in.:
Kazachstan, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Litwa.
Kartki przynosimy do sali 207, do p. A. Pawluczuk
(uczniowie otrzymują uwagi pozytywne w dzienniku).

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.